Witaj, Przybyszu.
Wkrocz przez tajemne drzwi do magicznego świata Tada Williamsa.

Tad Williams. Mistrz fantasy, science fiction. Fantastyka w najczystszej postaci